A Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia está constituída pola rede de bibliotecas dos centros sanitarios e servizos centrais, que traballan no desenvolvemento dunha biblioteca dixital para os profesionais e usuarios dos servizos públicos de saúde.

O seu obxectivo é poñer a disposición dos usuarios información relevante para a toma de decisións na práctica clínica, na xestión, a docencia e a investigación, e fomentar a súa actualización.

Bibliosaúde reúne nun único sitio diferentes fontes de información avaliadas, garantindo a calidade e actualización dos seus contidos, e respectando a lexislación de propiedade intelectual.
Síganos en...
BT4
BT3
Guía visual de Mergullador Guía visual de Mergullador
Información para pacientes
Que é Bibliosaúde? Que é Bibliosaúde?
Recursos de información sobre o Ébola
Cancro: mortalidade, rexistros, epidemioloxía, incidencia